Technical Specifications

모델명 PDP-154K
제습능력(ℓ/Day) 15
소음(dB) 42(터보모드) / 36(약모드)
제습기능 자동습도조절, 자동제상
편의기능 이동용바퀴, 연속배수, 의류건조모드, 만수알림
색상 Twilight White & Black or Silver
무게(Kg) 15.2
제품크기(mm) W×D×H 380 × 270 × 660
Stuffing BOX 240 Units(20ft Cont.) / 490 Units(40ft Cont.) / 490 Units(40HQ Cont.)
에너지 소비 효율 1등급